úvod

Vítam Vás na mojej domovskej stránke.

Momentálne pôsobím ako senior researcher v centre inovácií EBTIC v Abú Dhabí, kde sa venujem aplikovanému výskumu optimalizačných algoritmov v oblasti telekomunikácií.

V doterajsej praxi som viac ako jedenásť rokov pracoval ako programátor, analytik aplikácií a neskôr ako softwarový architekt. Väčšinou sa zaoberám programovacími jazykmi Java, PHP a SQL. Mám skúsenosti najmä zo finančnej sféry a oblasti HR.

V rámci svojej akademickej praxe mám skúsenosti s výukou na pozícii odborného asistenta na Fakulte informačných technológií ČVUT, kde som vyučoval predmety zamerané na informatiku a programovanie. Celkovo mám 6-ročnú prax s výukou na vysokých školách, konkrétne na spomínanej Fakulte inforačních technologií ČVUT a taktiež na Fakulte informatiky a statistiky VŠE. Vyučoval som predmety zamerané najmä na optimalizáciu, operačný výskum, matematické modelovanie, teoretickú informatiku, dátové štruktúry, výpočtovú zložitosť, programovanie a objektové modelovanie. Stránky určené škole a mojim študentom nájdete tu.

Som autorom viac ako stovky článkov, zverejnených prevažne v časopisoch PC Revue a Infoware, ako aj vedeckých článkov publikovaných na rôznych konferenciách a v časopisoch zameraných na operačný výskum.

V sekcii referencie sa nachádza čiastočný zoznam projektov, na ktorých realizácii som sa zúčastnil.

Ďakujem za návštevu mojej stránky a v prípade, že mi chcete niečo odkázať, nájdete na mňa kontakt v sekcii kontakt.

Andrej Chu